Disclaimer

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Tegelhandel Numansdorp B.V. verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Tegelhandel Numansdorp B.V. op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Tegelhandel Numansdorp B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Copyright

Het auteursrecht van de op deze website gepubliceerde werken en informatie berust bij Tegelhandel Numansdorp B.V. dan wel vermelde auteurs. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Tegelhandel Numansdorp B.V. is het niet toegestaan om op de website gepubliceerde informatie geheel of ten dele over te nemen. Tegelhandel Numansdorp B.V. staat niet in voor de juistheid van de informatie van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden.
Het is wel toegestaan om pagina’s en afbeeldingen die op de website staan te delen op Social Media profielen, zolang er altijd een link naar de website van Tegelhandel Numansdorp B.V. staat vermeld.